Opis

Po desetih letih načrtovanja, projektov in množici izdelanih avdio enot je bil naš namen in cilj zgraditi referenčno linijo izdelkov. Kot prvi enoti sta nastali linijski predojačevalec ANL in gramofonski predojačevalec ANP.
Po mnenju Audio Alto je elektronska cev – triodaše vedno najboljši ojačevalni element. Zato smo se odločili, da pri brezkompromisnem »Cost No Object« predojačevalniku naredimo vezje na osnovi elektronskih cevi – triod. Naše ideje so realizirane v predojačevalniku, ki ima vse prednosti, ki jih lahko ponudi elektronska cev – trioda, vendar podprta z okoliškimi vezji, ki zmanjšujejo in odpravi pomanjkljivosti triode, kot ojačevalnega sklopa.
Avdio poti so sestavljene samo iz nujno potrebnih elementov. Vsi uporabljeni elementi so visoko kakovostne komponente. Vezje je pravi simetrični (balanced) koncept. Simetrični koncept na nek način dejansko podvoji dolžino zvočne poti in zmanjša nekaj decibelov razmerje med šumom signalom. Vendar smo to pomanjkljivost zanemarili, da bi izkoristili veliko pomembnejšo lastnost, ki jo ponuja simetrična topologija – odpravljanje ozemljitvenih zank, ki so velikokrat glavni razlog degradacije zvoka večine sistemov in veliko boljše zavračanje hrupa v običajnem načinu. Ena od prednosti je tudi nižje popačenje (2. harmonska komponenta). Vsa avdio vezja so zasnovana tako, da porabijo konstantni tok napajanja. Brez spremembe porabe toka napajanja smo odpravili tudi nihanje napetosti napajanja, povezano s signalom, s tem pa tudi morebiten neželen vpliv med različnimi vezji. S tem pristopom in brez uporabe kakršnih koli globalnih negativnih povratnih informacij je šum vezja zelo nizek.
Vhodi so simetrični in asimetrični (RCA). Vsi vhodi RCA so različno obdelani, tako da viri niso povezani s skupno ozemljitvijo. Vhodi, ki niso izbrani, so električno izključeni od ojačevalnega dela, tako da ne vplivajo na reprodukcijo, medtem ko jih ne uporabljate. Priključki, ki povezujejo zunanji svet, so priključki WBT in Neutric.
Vhodi in izhodi so električno izolirani z visokokakovostnim izhodnim transformatorjem. Ta ureditev zniža impedanco izhodnega odseka na manj kot 600 ohmov. Transformator je izdelan na amorfnem jedru in navit z visokokakovostno žico Cardas.
Izhodi so simetrični in RCA ter galvansko izolirani.
Vso stikalno funkcijo v predojačevalniku upravljamo s hermetično zaprtimi signalnimi releji z Au / Ag kontakti. Releji se “zaskočijo” (tudi po prekinitvi krmilne napetosti ta rele vzdržuje svoje nastavljeno ali ponastavljeno stanje, dokler ne prejme naslednjega impulza). S to funkcijo, ko je rele v uporabi, ne oddaja magnetnega ali drugega motečega signala za reproducirano glasbo. Releji se poganjajo z impulzi le, kadar morajo spremeniti stanje in jih upravljamo s posebno programsko logiko.
Ojačevalna vezja so sestavljena iz šestih JFET tranzistorjev vezanih paralelno za znižanje šuma in »cascode« povezanih v dve simetrično povezani triodi (na kanal), ki se ujemata in imata zlate kontakte, ne da bi pri signalni poti uporabljali kondenzatorje (v primeru vezja z ločilnim transformatorjem uporabljamo samo en oljni kondenzator v konfiguraciji parafeed). Triode podpirajo tokovni viri FET s kaskadno konfiguracijo za največji izhodni upor tokovnega vira. Udpornost je večja od 30Mohm, zato so trenutni viri praktično izključeni iz zvočne poti. Stopnja ojačanja je na voljo na zadnji strani ohišja.
RIAA ekvalizacija je pasivna in realizirana s preciznimi upori in umerjenimi polipropilenkimi kondenzatorji.
Napajanje je regulirano z zelo hitrimi regulatorji (z Zero-Temperaturnim koeficientom Zener diode). Vsi »shunt« tokovni regulatorji uporabljajo FET.
Vse podporne komponente so visokokakovostne avdio namenske in izbrane komponente (Kiwame, Tackmanovi upori, zlate vtičnice, polipropilenski kondenzatorji…). Tiskana vezja so izdelana iz temperaturno stabilnega materiala s pozlačenimi bakrenimi vezicami. Vezja so brez zaščitnega sloja kar zmanjšuje vpliv dielektričnosti sloja. Vezja so tudi mehansko dušena in s tem omogočajo dušenje vibracij bolj občutljivih komponent in elektronk.
Notranje signalne povezave so izvedene s srebrno žico izolirano s teflonom.
Ohišji, tiskana vezja in vse komponente predojačevalnika sledijo zasnovi mehanske simetrije.

 • predojačevalnik realiziran z JFET tranzistorji in elektronkami
 • ni globalnih negativnih povratnih zank
 • vhodni in izhodni sklop, realiziran kot modul
 • osnova modula, izdelana z na poseben način obdelano bakreno pločevino debeline 2 mm
 • minimalistična zasnova brez kompromisov (racionalizacija cen ni bila prednostna naloga, »Cost No Object« pristop)
 • nizkošumni in paralelno povezani uparjeni JFET tranzistorji kot gramofonski vhodni sklop
 • tri dvojne triode (na kanal), posebej izbrani in uparjeni EH 6922 (ali JJ) za nizko šumno ojačanje
 • kontakti elektronk in keramičnih podnožij elektronk so pozlačeni
 • resnično simetričena izvedba ojačevalnih sklopov
 • dvojna mono zasnova s popolnoma ločenimi kanali za ničelni presluh med kanali
 • zasnova mehanske in električne konstrukcije je med kanali simetrična
 • simetrični in diferencialni vhodi (XLR in RCA)
 • simetrični in asimetrični izhodi (RCA)
 • WBT nextgen 0210 Cu RCA priključki za vhodne in izhodne priključke
 • Neutric XLR vhodni in izhodni priključki
 • srebrne signalne žice s teflonsko prevleko za minimalen vpliv na reprodukcijo zvoka
 • vhodi, ki niso v uporabi, so popolnoma odklopljeni in se s tem zmanjšajo motnje in vplive šumov ter presluhov
 • izbira dve gramofonskih vhodov (Nastavljivo za MM ali MC glave) s posebnimi »spominskimi« releji
 • RIAA ekvalizacija uporablja precizne upore in umerjene polipropilenske kondenzatorje
 • izbira vira prek posebnih »spominskih« signalnih relejev, ki med delovanjem ne povzročajo magnetnega polja. Releji imajo zlate in srebre kontakte
 • v avdio poti ni elektrolitskih kondenzatorjev (prav tako jih ni v napajalnih sklopih, ki napajajo avdio sklope), uporabljena sta samo dva visokokakovostna polipropilenska kondenzatorja v olju oziroma samo eden v primeru, če je vgrajen transformator
 • uporaba samo izbranih polipropilenski kondenzatorjev
 • visokokakovostni izhodni transformator Lundahl za popolno odpravo ozemljitvenih zank (kot opcijska izbira)
 • Lundahlov transformator, navit z Cardas posebno bakreno žico
 • Kiwame avdio visokozmogljivi in nizkošumni upori za visoko napetost
 • Tackman avdio upori visoke kvalitete
 • material tiskanih vezij je toplotno stabilen
 • tiskana vezja so brez zaščitne maske za spajkanje, kar zmanjša dielektrično konstanto med vezicami in njen posreden vpliv na reprodukcijo glasbe
 • vezice tiskanih vezij so iz debelejšega bakra in pozlačene ter atmosfersko nevtralne brez dodatne zaščite
 • tiskana vezja so mehansko dušena, da zmanjšajo vibracije in obremenitve komponent in elektronk
 • vezje vhodne elektronke je dodatno mehansko dušeno za zmanjšanje mehanskih motenj

Omrežno napajanje se filtrira za vsak kanal ločeno. Na poti izmeničnega napajanja uporabljamo tudi poseben sklop za blokiranje enosmerne napetosti, velikokrat prisotne v javnem omrežju. S to rešitvijo odpravimo morebitno neželeno interakcijo z toroidnimi transformatorji. Ker imajo toroidni transformatorji visoko induktivnost in nizko stresano magnetno polje, enosmerna napetost na primarni strani povzroča slišno brnenje toroidnih transformatorjev.
Napajalni enoti za levi in desni kanal sta simetrična modula, ki kot osnovo uporabljata 2 mm debele hladilne plošče. Baker je posebej obdelan in zaščiten proti oksidaciji, hkrati pa ohranja svoje električne parametre.
Celotna napajalna enota uporablja 4 posebno navite toroidne transformatorje z elektrostatičnim oklopom med primarnimi in sekundarnimi navitiji. Oklop odpravlja elektrostatično-kapacitivno zvezo med primarnimi in sekundarnimi navitiji, tako da se odstrani motnje iz napajalnega kabla. Vsi transformatorji so zaliti, zaprti za čim manj mehanskih vibracij. Kovinsko fero-magnetno ohišje zmanjšajo zunanje stresano magnetno polje.
Napajalna enota je povezana z enoto predojačevalnika z dvema oklopljenima večžinima kabloma s profesionalnimi 12-polnimi konektorji iz nerjavečega jekla. Vsak kabel napaja svoj kanal. Vse napetosti in tokovi, ki se prenašajo skozi kable, so konstantni, zato povezave ne vsebujejo spremenljivega magnetnega polja in z njim povezanih sevanj.
Visoka napetost, potrebna za delovanje elektronk, se usmerja z usmerniškimi elektronkami, ki zagotavljajo čim nižje usmerniške tokove in popačenja. Glajenje napetosti je realizirano z visokokakovostnimi polipropilenskimi kondenzatorji (elektrolitskih kondenzatorjev ne uporabljamo!). Za zniževanje šumov, ki lahko prihajajo iz napajalnega sklopa in izravnave enosmerne napetosti, uporabljamo posebej zasnovan kondenzator s štirimi kontakti. Pristop je znan kot povezava Kelvin in omogoča neverjetno dušenje neželenih motenj do -120dB do pasovne širine več kot 1 MHz. Visoka napetost je prav tako izravnana z vrhunsko dušilko (Lundahl) povezano v simetričnem načinu.
Napajanje žarilnih nitk elektronk se izvaja z generatorji konstantnega toka. S tem pristopom se izognemo visokim tokovnim prehodnim pojavom in obremenitvam elektronk, ko so hladne (ko vklopimo sistem) in maksimalno podaljšamo njihov obratovalni čas.
Napajalna enota pripravlja tudi potrebne napetosti in tokove za nizkonapetostne generatorje toka kot tudi napajalno napetost za krmilno enoto in njeno funkcionalnost.
Na zadnji strani ohišja je nameščen števec ur, ki prikazuje pretečen čas uporabe sistema. Števec ur se lahko ponastavi (resetira). To se običajno naredi, ko vstavimo nove elektronke.

 • napajanje (PSU) v ločenem ohišju
 • popolnoma ločeno napajanje za levi in desni kanal
 • konstrukcija mehanske simetrije
 • sklop za napajanje, izveden kot modul
 • osnova modula, izdelana s posebno obdelano bakreno pločevino debeline 2 mm
 • električni dovodni vod je za vsako napajalno enoto posebej filtriran proti zunanjim motnjam
 • toroidni transformatorji, zaščiteni pred enosmerno napetostjo s posebnimi sklopi
 • uporaba štirih po meri narejenih in navitih transformatorjev 100VA z visoko izhodno močjo in nizko obremenitvijo za manjše popačenje napajanja z neželenimi višje harmoničnimi frekvencami
 • ločeni transformatorji za visoke napetosti
 • ločeni transformatorji za žarilne nitke elektronk in nizke napetosti
 • toroidni transformator, zaprt v kovinskem oklopu, ki zmanjša vpliv stresanega magnetnega polja
 • toroidni transformatorji z elektrostatičnim oklopom med primarnimi in sekundarnimi navitiji za odpravo motenj z javnega omrežja
 • žarilne nitke elektronk napajane z tokovnimi generatorji za maksimalno podaljšanje življenjske dobe
 • visoka napetost za elektronke je usmerjena s usmerniško elektronko 6CA4 in zglajena s simetričnimi dušilkami Lundahl
 • visokonapetostno napajanje je zasnovano na inovativen način, da zmanjša običajne tokovne impulze (posledično zniža motnje, ki jih povzročajo)
 • uporaba posebnega polipropilenskega filtrirnega kondenzatorja s povezavo Kelvin za podaljšanje filtriranja z nizko impedanco in zmanjšanja motenj do 1 MHz
 • vse visoke in nizke napetosti so regulirane s »shunt« regulatorji
 • regulatorji krmiljenja so brez negativnih povratnih zank in s tem stabilni in zelo hitri
 • digitalni števec pretečenih ur za prikaz časa uporabe elektronk

Krmilna enota je sestavljena iz mikrokontrolerja, ki je zaprt v posebnem ohišju iz nerjavečega jekla. S tem pristopom se potencialne motnje (sevanje) maksimalno zmanjšajo. Periferne naprave mikrokontroler povezujejo in nadzorujejo s statičnimi signali brez ustvarjenega visokofrekvenčih motenj. Vsi kontrolni logični signali so električno izolirani od preostalih analognih vezij.
Daljinski upravljalnik uporablja radijski frekvenčni sprejemnik, nameščen na glavni nadzorni plošči z majhno anteno na zadnji strani glavnega ohišja. Programska oprema krmilne enote je lastniška in razvita v Audio Alto.

Povzetek sklopa nadzorne enote:

 • krmilna enota CPU, zasnovana tako, da poganja spominske signalne releje, ki med delovanjem ne povzročajo magnetnega polja
 • krmilni sklop zaprt v ločenem prostoru, da se čim bolj zmanjša sevanje motenj
 • krmilna enota CPU je galvansko izolirana od preostalih tokokrogov za nižanje motenj
 • daljinski upravljalnik s posebnim oddajnikom radijskih frekvenc v sprejemniku kot del krmilne enote
 • dva + 12V sprožilca (trigger)

Obe ohišji sta izdelana iz 2 mm anodiziranih aluminijastih plošč; ločilne stene med deli predojačevalnika in kanali so narejene iz polirane pločevine iz nerjavečega jekla. Zunanjost je izdelana iz CNC obdelanega 5 mm eloksiranega aluminija. Posebni deli so narejeni iz poliranega nerjavečega jekla ali iz medenine in pozlačeni. Napisi so lasersko vgravirani.
Oba ohišji sta postavljeni na posebej zasnovanih protivibracijskih nogah z nizkim profilom, ki zmanjšujejo učinek povratne vibracije na elektronke in kondenzatorje.

Povzetek zasnove ohišja:

 • gramofonski predojačevalnik in napajalna enota v dveh ohišjih
 • ohišja iz visoko kakovostne pločevine iz aluminija, bakra in nerjavečega jekla
 • sprednje in zadnje plošče iz visokokakovostnega CNC satinirane in eloksirane aluminij pločevine debeline 5 mm
 • vsa ohišja so zasnovana z dodatnimi aluminijastimi rebrastimi hladilniki, ki znižajo notranjo temperaturo in podaljšajo življenjsko dobo elektronskih delov
 • ohišji postavljeni na posebej zasnovane protivibracijske noge z nizkim profilom, da se čim bolj zmanjša učinek mikrofonije na elektronke in kondenzatorje